Wyciąg z Regulaminu określającego zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim, przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemicznego, po zniesieniu części ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 (Zarządzenie Nr 13/AD/2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim z dnia 2.07.2020 r.)

 1. Do kina mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów widzowie nie powinni przychodzić na seans, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 2. Widzowie, biorący udział w seansie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
 3. MGOK oraz pracownicy kina Jedność nie ponoszą odpowiedzialności za osoby przebywające na Sali kinowej, które podczas seansu ściągną maseczkę niestosując się tym samym do obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, osoba niestosująca się do wytycznych robi to na własne ryzyko i ponosi za to pełną odpowiedzialność.
 4. Kino Jedność udostępnienia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
 5. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 6. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
 7. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 8. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 9. Kino Jedność preferuje sprzedaż biletów online w celu uniknięcia tworzenia kolejki przed kasą kina.
 10. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie rezerwacji i zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
 11. W przypadku zakupu biletu przy kasie kina, zaleca się aby pracownik obsługujący kasę w pierwszej kolejności dokonał rezerwacji wybranego miejsca (w celu uzyskania danych kontaktowych widza), a następnie sprzedał zarezerwowany bilet wstępu.
 12. W przypadku zakupu biletów w kasie kina Jedność widzowie zobowiązani są do ustawienia kolejki z zachowaniem dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.
 13. W sklepiku kina Jedność zaleca się obowiązkowo zwiększenie częstotliwości sprzątania stref przygotowywania i wydawania posiłków, używając w tym celu środków dezynfekujących, odkażania ze szczególną starannością infrastruktury, z którą klient ma kontakt a także bieżące odkażanie urządzeń systemów płatności.
 14. Sprzedaż artykułów spożywczych (parzenie i podawanie kawy, nakładanie popcornu itp.) powinno być wykonywane tylko przez pracowników wyposażonych w przyłbice. Zalecane jest częste mycie rąk i dezynfekowanie ich po bezpośrednim kontakcie z klientem lub jego rzeczami osobistymi.
 15. Pracownicy kina Jedność zobowiązani są do wymagania, od osób korzystających z oferty kina, i dbałość o zachowanie wszelkich ustalonych procedur.