1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim,   3-go Maja 36, 39 – 120 Sędziszów Małopolski.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Teresa Curzytek, kontakt: curzytekteresa@o2.pl, tel. 600808605.
 3. Dane osobowe pozyskaliśmy w wyniku dotychczasowej współpracy. Dane te zostały zebrane podczas kontaktu z nami poprzez Newsletter – Kina Jedność Sędziszów Małopolski (imię, nazwisko, e-mail), https://www.kinosedziszow.pl/
 4. Dane osobowe są przetwarzane w procesie obsługi wysyłki newslettera w celu marketingowym – zawiadamiania o działalności, ofertach i akcjach promocyjnych Kina Jedność – Sędziszów Małopolski.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art.6 ust.1 a )”.
 6. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane i nie będę udostępnianie żadnym zewnętrznym podmiotom.
  Administrator danych osobowych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania lub do momentu złożenia żądania ich usunięcia lub rezygnacji z wysyłania newslettera.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.