Reklamą wyświetlaną na ekranie w naszym kinie zajmuje się firma KINADS

kinads